اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

آشنایی با شهر میان‌راهان از توابع شهرستان صحنه


میانراهان یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است.

این شهر که مرکز بخش دینوَر شهرستان صحنه است. در سال ، جمعیتی برابر با نفر داشت و براساس سرشماری سال جمعیت این شهر بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران برابر نفر و در سال جمعیتی برابر نفر بوده است.

استان کرمانشاه
شهرستان صحنه
بخش دینور
نام(های) دیگر چوار را
نام(های) قدیمی قعوه خانه
سال شهرشدن [ ]
مردم
جمعیت نفر براساس سرشماری سال
جغرافیای طبیعی
ارتفاع از سطح دریا متر

میانراهان بر سر راه بیستون به سنقر قرار دارد و از دیدنی‌های آن پل میانراهان است که بر روی رودخانه دینورآب قرار دارد و بنای اصلی آن منسوب به دوره صفوی است. در سال‌های اخیر پل بتونی جدیدی نیز در زیردست پل میانراهان ایجاد شده‌است.[ ]

شاخه چهارم رود دینورآب در میانراهان به این رود می‌پیوندد. پس از گذر از پل میانراهان در دهکده برناج، آب برناج به رود دینورآب اضافه شده و با پیوستن آب نوژی‌وران به آن، دینورآب اصلی را شکل می‌دهد.[ ]

در قدیم

در فرهنگ جغرافیائی ایران ج آمده‌است: میانراهان دهی است از دهستان دینور بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان، واقع در هزار گزی شمال باختری صحنه با تن سکنه. آب آن از رودخانه و راه آن ماشین‌رو است.

error: Content is protected !!