اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

آشنایی با شهر سطر از توابع شهرستان سنقر


شهر سَطَر یکی از شهرهای تازه‌تأسیس استان کرمانشاه در غرب ایران است.

این شهر در شهرستان سنقر قرار دارد. جمعیت این شهر بنا بر سرشماری سال مرکز آمار ایران، برابر ٬ نفر است.[ ]

شهر سطر آشنایی با شهر سطر از توابع شهرستان سنقر

 

استان کرمانشاه
شهرستان سنقر
بخش کلیائی
سال شهرشدن [ ]
مردم
جمعیت ٬ نفر
جغرافیای طبیعی
ارتفاع از سطح دریا
اطلاعات شهری
پیش‌شماره تلفنی

 

شهر سطر در سمت باختر شهر سنقر و کوه میان‌کوه ( متر) واقع شده است.[ ]

روستاها

 • سردره
 • آئینله
 • نجف آباد
 • گلاویژ (گولاویج یا گولِی)
 • کانی طوران (چشمه توران)
 • بَرووسان (بلوچستان)
 • شوراوا (آباد)
 • ورداران
 • آگاهان
 • کانی قلا (چشمه قلعه)
 • بابا شیخ علی
 • داشتیبلاغ
error: Content is protected !!