اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

آشنایی با شهر ازگله در استان کرمانشاه


اَزْگَله شهری است در استان کرمانشاه ایران. این شهر در بخش ازگله از توابع شهرستان ثلاث باباجانی قرار دارد. جمعیت این شهر بنا بر سرشماری سال مرکز آمار ایران، برابر ٫ نفر است [ ].

 

ازگله آشنایی با شهر ازگله در استان کرمانشاه

شهر ازگله در مرکز بخش باباجانی شهرستان پاوه بود. این تقسیمات کشوری در سال تغییر کرد.[ ]

 

استان کرمانشاه
شهرستان ثلاث باباجانی
بخش ازگله
سال شهرشدن [ ]
مردم
جمعیت ٫
جغرافیای طبیعی
مساحت متر مربع
ارتفاع از سطح دریا متر از سطح دریا
اطلاعات شهری
پیش‌شماره تلفنی

 

 

error: Content is protected !!